Хасидизъм

Хасидизъм, от староеврейски: хасид = „Набожният". Религиозни течения в юдейството.

loading...